Warsztaty to sesje transformacyjne w niewielkiej, kameralnej grupie do około 10 osób. Praca w grupie umożliwia skorzystanie z technik podobnych do ustawieniowych, które jednak stosujemy niekoniecznie do pola rodowego, ale do takich zagadnień, jak ciała subtelne, przebieg porodu lub figury karmiczne.

raca w grupie umożliwia skorzystanie z technik podobnych do ustawieniowych, które jednak stosujemy niekoniecznie do pola rodowego, ale do takich zagadnień, jak ciała

Obecnie oferowane warsztaty poświęcone są konkretnym zagadnieniom – uzdrawianiu systemu energetycznego oraz uzdrawianiu początków życia (od planu wcieleniowego i poczęcia do narodzin włącznie).


powrót na górę