Bliżej siebie. Sesja grupowa

Często żyjemy nie będąc w kontakcie z sobą samym, ale pod wpływem nieświadomych programów i uwarunkowań. Wpływają one na nasze nastawienie i samopoczucie; na to, jak podejmujemy decyzje, jak budujemy relacje i jak się odnajdujemy w różnych sytuacjach. Również na to, co nas spotyka ze strony świata zewnętrznego. Ponadto, wiele spośród przeżytych trudnych doświadczeń lub urazów (traum) powoduje, że jakaś część nas odłącza się i gubi. To dodatkowo utrudnia nam kontakt z sobą samą i swoją Duszą.

Gdy żyjemy w takim stanie, doświadczamy blokad – w życiu, w ciele, w emocjach. Nie słyszymy głosu swojej intuicji ani sygnałów pochodzących od naszej Istoty, naszej Duszy. Tracimy z oczu swoje wewnętrzne piękno i zanurzamy się raczej w niskich wibracjach – frustracji, złości, zmęczenia, lęku, choroby itd.

Bliżej siebie. Warsztat shadow-work

Podczas tej czterogodzinnej sesji energetycznego shadow-work docieramy do źródeł blokad i uwarunkowań w ciele, w emocjach i w życiu oraz transformujemy je tak, by odzyskać kontakt ze sobą i przywrócić zagubione części siebie i swojej energii do wspólnego rdzenia.

Podczas sesji uczymy się także rozpoznawać sygnały, które nasza Dusza przekazuje nam poprzez ciało. Dzięki ćwiczeniom wglądowym pogłębiamy świadomość siebie, swojego ciała fizycznego i energetycznego oraz podnosimy poziom energii.

Sesja grupowa „Bliżej siebie”

Spotkanie odbywa się cyklicznie, można uczestniczyć w pojedynczych sesjach lub w cyklu. Podczas sesji nie ma prac indywidualnych na środku, jednak każda z osób uczestniczących objęta jest uwagą prowadzącej. Maksymalna liczba Uczestników – 12 osób.

Spotkania w Krakowie:

  • termin zostanie podany (sobota, godz 16-20).

Adres: Kraków, al. Beliny Prażmowskiego 65/1

Cena uczestnictwa w pojedynczym spotkaniu: 200 zł, płatne na miejscu.

Czas trwania: 16:00-20:00.

Informacje i zgłoszenia:

Tel. 694618782

Email: kontakt@energiamowi.pl


powrót na górę