Poznaj mnie

Katarzyna Nowicka - o mnie

Nazywam się Katarzyna Nowicka, jestem terapeutką i pomagam ludziom transformować zapisy w polu energetycznym, aby mogli żyć w zdrowiu i pomyślności.

Każda sytuacja w naszym życiu – zdrowotna, relacyjna, zawodowa, materialna itd. – jest w głęboki sposób związana z naszym polem energetycznym, w którym zakodowana jest nasza nieświadomość indywidualna, rodowa oraz wcieleniowa.

Kiedy coś się nie układa – chorujemy, spotykają nas trudności – najgłębszymi tego przyczynami są uwikłania lub blokady właśnie na poziomie tego energetycznego pola.

Dzięki moim zdolnościom jasnoczucia pomagam ludziom odkryć te blokady i usunąć je, by mogli odzyskać wolność, zdrowie i dostęp do zasobów swojej energii życiowej. Pozwala to moim Klientom żyć pełnią życia i realizować pełen swój potencjał (potencjał swojej Duszy) tutaj na Ziemi.

Moja historia

Praca ta jest dla mnie pasją, ale też powołaniem.

Moja droga do pracy z Energią rozpoczęła się około 2003 roku od Shiatsu i pracy z ciałem. Poznałam i zachwyciłam się tą metodą i jej filozofią, gdy mieszkałam we Włoszech. Dlatego też rozpoczęłam naukę w profesjonalnej trzyletniej szkole, którą ukończyłam i pracowałam tą metodą nieprzerwanie aż do roku 2018.

Następnym krokiem w mojej podróży poznawania ludzkiego ciała stała się Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacral therapy), w której szkoliłam się od 2013 roku i pracowalam również tą metodą przez kolejne lata.

Pracując tyle lat w bezpośrednim kontakcie z ludzkim ciałem stopniowo odkrywałam w sobie nowe zdolności – jasnoczucie, czyli czucie energii oraz dostęp do informacji ukrytych w nieświadomości indywidualnej, rodowej czy polu karmicznym Klienta.

Zaczęłam coraz głębiej doświadczać i rozumieć, jaką rolę w procesie choroby i zdrowienia odgrywa ludzka nieświadomość oraz energia duchowa. Problemy czy trudności manifestujące się na poziomie ciała fizycznego i fizycznej rzeczywistości mają swoją przyczynę w głębszych warstwach naszych tkanek, często tych subtelnych i niedotykalnych – czyli właśnie w psychice, nieświadomości, ciele energetycznym i polu rodowym.

Wiedziona tym odkryciem, rozpoczęłam kształcenie w kierunkach, które umożliwiłyby mi pracę właśnie w tym głębszym, niewidzialnym obszarze. Kurs Metody Oczyszczania, Równoważenia i normalizacji, którą opracowała Swetłana Pełczyńska, szkoła Ustawień systemowych według Berta Hellingera u Apolonii Rdzanek oraz szkoła Uzdrawiania Karmicznego u Bogumiły Sowińskiej wreszcie dały mi narzędzia do aktywnej pracy z poziomami, które wcześniej tylko wyczuwałam!

Wszystkie te metody nadały mojej pracy wielowymiarowości, oraz pogłębiły moje czucie i widzenie w szerszej percepcji. Wciąż jednak największą nauką dla mnie są codzienne sesje z Klientami. Dzięki nim nauczyłam się, że na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ta sama dolegliwość, ta sama choroba, ten sam problem, u każdego może mieć inne podłoże, bo każdy człowiek to osobny wszechświat.

Przez cały ten czas dodatkowo rozwijam swoje umiejętności na różnych kursach i warsztatach rozwoju osobistego, po to, aby wzrastać duchowo i zawodowo, ale też rozpoznać własne blokady i ograniczenia.

Jak pracuję?

Zarówno podczas sesji indywidualnych, jak i podczas warsztatów, korzystam z szerokiego wachlarza metod, by trafnie odpowiedzieć na sytuację Klienta.

Pracując z drugim człowiekiem nie trzymam się więc jednej, konkretnej metody, ale dobieram je stosownie do potrzeb. W ten sposób prowadzę Cię w Twój własny, głębszy proces uzdrawiania.

Pamiętając, że każdy z nas jest inny, z różnymi potrzebami i doświadczeniem życiowym, w pracy z drugim człowiekiem szanuję jego indywidualność, granice oraz gotowość do pracy terapeutycznej.

Podczas pracy terapeutycznej odnajdujemy blokady głównie na trzech poziomach:

Indywidualnym – programów własnych i ograniczeń wynikających z doświadczeń życiowych od samego poczęcia aż do teraz.

Rodowym – to wszystkie zapisy i obciążenia, które idą po obydwu liniach Rodowych, tak zwana karma rodowa, to zapisy w polu morfogenetycznym, i my w lojalności z tym polem.

Karmicznym – to, co nasza pamięć podświadoma ma zapisane, zaszyfrowane z naszych poprzednich wcieleń; uwikłania na poziomie relacji, programów, emocji itp. To, co zwykle pozkazuje się przy tzw. odczytach z Kronik Akaszy.

Te trzy poziomy ciągle na siebie wpływają, mieszają się i przenikają. Podczas terapii, dzięki moim zdolnościom jasnoczucia, patrzymy na nie z szerszej perspektywy. Pozwala to odkrywać blokady, uwolnić je i uzdrowić, czyli przetransformować i odzyskać uwięzioną w nich energię życiową.

Pracując uwzględniam bowiem także cały system energetyczny człowieka, składający się z ośrodka Serca wraz z jego polem energii, następnie z ciał subtelnych, czakr i meridianów oraz ziemskich energii żywiołów. Uwzględniam także poziom ciała fizycznego. Wówczas rozpuszczenie blokad może od razu zintegrować się i zacząć działać zarówno w energetyce, jak i w ciele, dając natychmiastowe rezultaty w życiu, zdrowiu i samopoczuciu.

Prowadzę moich Klientów w tych procesach, nigdy nic nie zakładając z góry, pracując z intencją i zawsze dla ich najwyższego dobra.

Bo najpiękniejsza podróż, to podróż w głąb siebie.

Kiedy pracuję z drugim człowiekiem, przede wszystkim widzę w nim potencjał, piękno i wielkość. Bo każda dusza jest właśnie taka – jest piękna, jest wielka, pełna światła i miłości – a reszta jest uwikłaniem, które trzeba odplątać.

Zapraszam Cię więc do wspólnej wędrówki

Podczas sesji i warsztatów oraz w filmach – już wkrótce na YouTube i innych mediach – dzielę się z Tobą tym, co wiem o trudnościach i możliwościach związanych z byciem w ludzkim wcieleniu. Mówię także o tym, w jaki sposób, w oparciu o Twoją wolną wolę, można przetransformować je dla Twojego najwyższego dobra i uzdrowić Twój Los.

Zapraszam Cię do wspólnej wędrówki. Katarzyna Nowicka

Pracuję z osobami, które pragną zmian i które są otwarte na to, że zmiana na zewnątrz jest efektem ich własnej zmiany wewnętrznej. Ponieważ to właśnie wewnętrzna, głęboka przemiana jest tym, w czym pomagam.

Uważnie prowadzę, wspieram i towarzyszę, ponieważ ścieżka, która prowadzi do naszego wewnętrznego Światła, często najpierw wiedzie poprzez nasz wewnętrzny Mrok. To ten fragment drogi do wolności, który najtrudniej bywa człowiekowi przejść samodzielnie. Właśnie wtedy wspierający przewodnik jest najbardziej potrzebny.

I to jest właśnie moja rola i moja dla Ciebie propozycja. Jeśli czujesz, że chcesz w swoją najpiękniejszą podróż wyruszyć z moją asystą – zapraszam.

Katarzyna Nowicka


powrót na górę